• "Đường xưa mưa đổ mịt mù

    Hàng cây lặng đứng tương tư đợi người"

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Thơ

 

Trả Nắng Cho Tôi!

Ai lấy của tôi vạt nắng vàng
Giữa hè mà cứ ngỡ Đông sang
Mây đen u ám phương trời nhớ
Đơn lẻ hồn tôi với gió ngàn

Hãy trả cho tôi sợi nắng vàng
Của ngày thơ ấy lúc Hạ sang
Phượng rơi đỏ rực sân trường cũ
Áo trắng tung tăng giữa gió ngànDương Thượng Trúc